Etik İlkeler Özlük Hakları
SERBEST ŞEHİRCİLİK BÜROLARIMIZIN KAMU İDARELERİNDEN ÜSTLENDİKLERİ PLANLAMA HİZMETLERİNDE FİYAT FARKI ÖDENMELİDİR!
BASIN AÇIKLAMALARI
Yayına Giriş Tarihi
2022-12-12
Güncellenme Zamanı
2022-12-12 12:00:46
Yayınlayan Birim
MERKEZ

 Serbest Şehircilik Bürolarımızın Kamu İdarelerinden Üstlendikleri Planlama Hizmetlerinde Fiyat Farkı Ödenmelidir!

Bilindiği üzere 5203 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile (RG 24.02.2022/31760) ülkemizde ve dünyada hammadde temininde ve tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklar ile girdi fiyatlarındaki beklenmeyen artışlar nedeniyle kamu idarelerinden ihale ile üstlenilen işlerde fiyat farkı verileceğine ilişkin yasal düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu yasal düzenlemelerde ve bu düzenlemeler sonrasında Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından alınan kararlarda Odamıza tescilli olarak faaliyetlerini sürdüren serbest şehircilik büroları ve şirketlerinin ana faaliyetleri içine giren işlerde fiyat farkı hesaplanması gerektiği,  5203 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca idarelerin bağlı yetki çerçevesinde hareket etmesi gerektiği ve ek fiyat farkı verilmemesi yönünde takdir yetkisinin bulunmadığına ilişkin açık hükümler düzenlenmiştir.

Yapılan yasal düzenlemeler sonrasında Odamıza tescilli olarak faaliyetlerini sürdüren serbest şehircilik büroları ve şirketlerin söz konusu kararlar uyarınca ilgili İdarelere yaptıkları başvuruların büyük bölümüne olumsuz cevap verildiği, ilgili Kanun`un ve sonrasında KİK tarafından alınan kararların uygulanmasında İdarelere göre farklılık olduğu, bu durumun ise Odamıza tescilli olan büro ve şirketler açısından mağduriyet yarattığı, bu hususlara ilişkin Odamıza yapılan şikayetlerde yoğunluk olduğu belirlenmiştir.

İletilen şikayetler üzerine KİK ile görüşme yapılarak, Odamıza iletilen şikayetler ve uygulamada yaşanan sorunlar aktarılmış ve kendilerinin görüşleri yazılı olarak alınmıştır. Akabinde alınan görüş(1), ülkemizdeki tüm ilgili kurumlara aktarılarak, 1/12/2021 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan, ihale dokümanında fiyat farkı verilmesine ilişkin hüküm bulunmayan, Odamıza tescilli olarak faaliyetlerini sürdüren serbest şehircilik bürolarının ana faaliyet alanlarını tanımlayan 4734 sayılı Kanunun 48. Maddesi kapsamında olan işlerde fiyat farkı hesaplanması için başta 5203 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Geçici 5‘inci Maddesi ve KİK Kararları çerçevesinde hareket edilmesi hususunda bilgilendirme yapılmıştır(2).

Bilindiği üzere günümüzde ülkemizdeki planlama hizmetleri Odamıza tescilli serbest şehircilik büroları ve şirketler tarafından üretilmektedir. Günümüz ekonomik koşullarında söz konusu büro ve şirketlerin varlığını devam ettirebilmesi, bu işyerlerinde görev yapan meslektaşlarımızın istihdamı ve insani yaşam koşullarının sağlanabilmesi ile büro ve şirketlerde üretilen planlama hizmetlerinin kalitesini etkileyen maddi koşullar her geçen gün zorlaşmaktadır. Bu bakımdan Odamıza tescilli serbest şehircilik bürolarının sürdürülebilirliğini ve bu işyerlerinde görev alan meslektaşlarımızın yaşam koşullarını doğrudan etkileyen fiyat farkı hesaplamasında idarelerce yapılan farklı uygulamaların yakın takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası

TMMOB
Şehir Plancıları Odası

Çerez Politikası & Gizlilik Sözleşmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

"/>