Etik İlkeler Özlük Hakları
ANKARA YEREL YÖNETİMLER RAPORU
RAPORLAR
Yayına Giriş Tarihi
2019-03-23
Güncellenme Zamanı
2024-03-14 11:22:24
Yayınlayan Birim
ANKARA

 Ankara için yerelden talep ediyoruz!

Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi olarak Ankara‘da yerel ve merkezi yönetimler tarafından kente ve kentliye yönelik yürütülen çalışmaları kurumsal ve mesleki kimliğimizle takip ediyor; bu konulara ilişkin görüş ve önerilerimizi gerçek ve bilimsel bilgilerle kamuoyuyla paylaşıyoruz. Planlama mesleğinin çok boyutlu ve her şeyden öte kamu yararını, hukukun üstünlüğünü ve temel insan haklarını esas alan bir meslek olduğunu savunuyoruz. Ankara‘nın doğal, kültürel ve tarihi değerlerinin korunarak yaşatılması için mücadele ederken, kentin tüm toplumsal kesimlere ait olduğuna inanıyoruz. Yerel yönetimleri de kentin ve kentlilerin ihtiyaçlarına kamu yararını, hukukun üstünlüğünü ve temel insan haklarını gözeterek yanıt vermesi gereken kurumlar/alanlar olarak görüyoruz. 

Bu yaklaşımla, Ankara‘da kentsel ve toplumsal alanda yaşadığımız güncel problemleri tespit etmek ve bu problemlere yönelik taleplerimizi oluşturmak için uzmanlar, meslek odaları, sivil toplum örgütleri, mahalle örgütlenmeleri, meslektaşlarımız ve katkı sunmak isteyen tüm katılımcılar ile 19, 20 ve 26 Ocak 2019 tarihlerinde "Yerel Yönetimler ve Ankara Çalıştayları" kapsamında bir araya geldik. Bu çalıştaylar, merkezi ve yerel yönetim politikalarının kıskacında kentimizde oluşan mekânsal, iktisadi ve toplumsal sorunları tartışabileceğimiz, yaşam alanlarımız için fikir üretebileceğimiz, taleplerimizi dile getirebileceğimiz bir çalışma ortamında, geleceğimizi birlikte kurgulayabileceğimizin umudu ile gerçekleştirilmiştir. 50‘nin üzerinde sivil toplum temsilcisi, akademisyen ve meslek insanının katılımıyla düzenlenen 6 adet çalıştay sonucunda ortak sorunlar ve bu sorunlara ilişkin talepler raporlaştırılmıştır. Bu kolektif çalışmanın önce yöntem olarak değerlendirilebilmesi, ardından çıktılarının Ankara ile ilgili derdi olan tüm yerel yönetimler için bir kılavuz olarak kullanılabilmesi amaçlanmıştır. 

Çalıştay başlıklarına paralel olarak hazırlanan raporda öncelikle Türkiye‘de benimsenen inşaat temelli iktisadi büyüme paradigması içinde Ankara‘da kentsel ekonominin nasıl yürüdüğü ortaya koyulmuştur. Devamında bu paradigmanın kentin ekolojik değerleri üzerinde oluşturduğu tehdit detaylandırılmış, tüm tehditlerin ortadan kalkması konusunda talepler dile getirilmiştir. Kent yönetimlerinin ulaşım ve altyapı faaliyetlerine ilişkin eksiklikleri ve hatalı uygulamaları üçüncü bölümde incelenmiştir. Ankara, başkent olması dolayısıyla mekânda hegemonya kurulum sürecinin ana kentlerinden biri olmuştur. Bu doğrultuda Ankara kent kimliğine dair yitirilenler ve eksik bırakılanlar kent kimliği başlığı altında ele alınmıştır. Bütün bu süreç içinde planlama meslek alanının dönüşümü ve bu alanda oluşan sorunların tespitine son bölümde yer verilmiştir.

Çalıştay katılımcılarımızın da vurguladığı gibi, yerel yönetimler seçimden ibaret değildir. Seçim dönemlerinde popülist söylemler eşliğinde dile getirilen proje önerilerinin ötesinde; yaşadığımız uzun dönemli tahribat süreci içinde yok olan tüm değerlerimizin ve ihlal edilmiş olan haklarımızın yeniden kazanılması ve korunması adına sürekliliği olan bir yerel yönetimler programının ortaya konulması bir ihtiyaçtır. "Yerel Yönetimler ve Ankara Çalıştayları", bu ihtiyaca cevap arama çabası içinde gelecekte toplumun tüm kesimleriyle birlikte sürdüreceğimiz çalışmalarımızın bir başlangıcı olmuştur. Bu çabanın yeni yerel yönetimler tarafından da benimsenmesi temennisiyle mücadelemizi ve dayanışmamızı büyüten herkese teşekkür ederiz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara ŞubesiRapora buradan ulaşabilirsiniz.

TMMOB
Şehir Plancıları Odası

Çerez Politikası & Gizlilik Sözleşmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

"/>