Etik İlkeler Özlük Hakları
FATİH İLÇESİ PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ`NE DAİR BASIN AÇIKLAMAMIZ!
BASIN AÇIKLAMALARI
Yayına Giriş Tarihi
2024-02-19
Güncellenme Zamanı
2024-02-20 09:40:03
Yayınlayan Birim
İSTANBUL

Kamuoyuna saygılarımız ile duyurulur,

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası, Anayasa`nın 135. Maddesi ile 6235 ve 3458 sayılı yasalara göre kurulan TMMOB`ye bağlı, kamu kurumu niteliğinde, tüzel kişiliği haiz bir meslek örgütü olup, alanına ilişkin tek meslek odasıdır.

Anayasa, Kanun ve Oda yönetmeliklerinde belirtildiği gibi Şehir Plancıları Odası, mesleğin ve meslektaşların hak ve çıkarlarını korumak, şehir planları ve uygulamalarının, planlama esaslarına, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uygun yapılmasını denetlemek, bu konudaki eksiklikleri, yanlışlıkları ortadan kaldırmak için gerekli çalışmaları yapmakla yükümlüdür.

TMMOB Şehir Plancıları Odası ilgili bakanlık, kamu kurumları, belediyeler ve diğer kuruluş ve makamlarla ilişki içerisinde ülkemizin sağlıklı ve düzenli kentleşmesi, kent planlarının şehircilik esaslarına ve meslek ilkelerine uygun yapılması için; yazışma, görüşme girişimleriyle düzeltilmesini başaramadığı hatalı plan, karar ve uygulamaları yargıya götürmekte, yargı yoluyla bu çabalarını sürdürmektedir.

TMMOB Şehir Plancıları Odası, kurulduğu günden bu yana, kanunlara, şehircilik bilimine ve kamu yararına aykırı olan plan ve uygulamalara karşı mücadelesi çerçevesinde gerektiğinde yasal süreçleri de izleyerek görevini yerine getirmekle yükümlüdür ve somut davayı da bu nedenle açmaktadır.

2024 Mart Yerel Seçim sürecinin yaklaşmış olmasının bir sonucu olarak vatandaşlarımızın problemlerine akılcı ve bilimsel gerçekler ile uyumlu çözümler sunulmasının gerekliliğini çeşitli nedenler ile vurguladığımız bir dönem yaşıyoruz.

Planlama mesleği, kamu yararının vatandaşlar lehine kullanılmasının temel taşıdır!

Fatih Belediye Meclisi`nin 05.09.2018 tarih ve 103 sayılı kararı ile uygun görülen ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 16.07.2020 tarih ve 481 sayılı meclis kararı ile kabul edilen UİP-2657,503 Plan İşlem Numaralı İstanbul İli, Fatih (Eminönü) İlçesi, 04.10.2012 t.t. Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, Plan Uygulama Hükümleri, Genel Hükümler başlığı altına eklenen I-42 numaralı plan notu değişikliğinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali talebi ile ilgili açtığımız davamız ile ilgili zorunlu bir açıklama yapma ihtiyacı duyduğumuzu, vatandaşlardan aldığımız talepler doğrultusunda belirtmek isteriz.

Söz konusu davada temel eleştiri noktamızın Fatih gibi özellikli bir alanda yalnızca bir plan notu değişikliği ile risk altındaki yapılaşma sorunlarına çözüm bulunmasının imkansızlığı yatmaktaydı. Dava gerekçelerimiz söz konusu dava dilekçemizde şu şekilde sıralanmaktaydı:

  • Tarihi Yarımada, İstanbul`un tarihsel gelişimine sahne olmuş en özellikli ilçesidir. Bu nedenle yapılacak olan plan çalışmalarının bütünsel olması ve plan notu değişikliklerine bağlanmaması gerekmektedir.

  • Tarihi Yarımadada dönüşümü bütünsel olarak sağlamak; jeolojik açıdan stabil olmayan çok katmanlı kentsel gelişiminin bir sonucu olarak zorunludur. Aksi takdirde yenilenen yapılarda yaşanabilecek sarsıntılar karşısında maddi hasarların oluşması ihtimali de kaçınılmazdır.

  • Tarihi Yarımada yer üstü ve yer altı miras alanları ile rayiç değerleri açısından en zengin ilçe olması beklenmektedir. Ancak öz niteliği olan bu miras alanlarının gerçek potansiyeli, çarpık yapılaşma sonucunda kaybolmaktadır. Bu durum vatandaşlarımıza kazandırmaktan çok kaybettirmektedir.

  • Tarihi Yarımada için yapılacak olan planların bütünsel şekilde ele alınması, mevcut nüfusun yeterli donatı alanlarına erişiminin sağlanması gerekmektedir.

Bu gerekçeler doğrultusunda başlatılan süreçte Fatih Belediyesi`nin teknik ekipleriyle de 2020 yılında bir araya gelinmiş olup; Fatihte yaşanan imar sorunlarının farkında olduğumuz belirtilerek bu sorunların çözümlerinin alanı bütüncül olarak ele alan; planlamanın analiz, sentez ve plan süzgeçlerinden geçmiş bir çözüm arayışına gidilmesini umduğumuzu da ilettiğimizi belirtmek isteriz. Aradan gecen dört yıllık sürecin bilimsel bir çözüm zemini oluşturmak için kullanıldığını umduğumuzu vurgulamak isteriz.

Son olarak İstanbullulardan aldığımız telefon aramalarına ve sosyal medya erişimlerine istinaden söz konusu dava surecimizin 2020/1913 esas ve 2022/682 karar no ile reddedildiğini, yani TMMOB Şehir Plancıları Odası`nın mevcut durumda yaşanan imar sorunları ile bir ilgisinin olmadığını kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

 

Aleyhimize sonuçlanan karar dosyasını kamuoyunun dikkatine sunarız!

TMMOB
Şehir Plancıları Odası

Çerez Politikası & Gizlilik Sözleşmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

"/>