Etik İlkeler Özlük Hakları

Büro Tescil Belgesi

 

Serbest Şehircilik Bürosunun Serbest Şehircilik Hizmetini yapmaya yetkili olduğunu belirten, ücret karşılığı verilen, Yetkili Serbest Şehircisinin isminin, belgenin geçerlilik süresinin, hangi makama, ne için verildiğinin de üzerinde yazılı olduğu belgedir. Serbest Şehircilik Büroları, ihalelerde verdiği her teklife yeni tarihli ve geçerli Büro Tescil Belgesi eklemek zorundadır.


 

SPOBİS
TMMOB
Şehir Plancıları Odası
"/>