Etik İlkeler Özlük Hakları

2023

Başlangıç Tarihi
05.09.2023
Bitiş Tarihi
05.09.2023
Yeri
ANKARA

Hakkında

Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü Yarışması, 01.09.2003 tarihinde kaybettiğimiz değerli hocamız Prof. Dr. Raci Bademli anısına ilk olarak 2003 yılında düzenlenmiş olup iki yılda bir tekrarlanmaktadır. Yarışma ile doğrudan ya da dolaylı olarak kent ile ilgili mekânsal, sosyal, ekonomik, vb. konularda hazırlanarak uygulamaya konulmuş, sorunların çözümünde başarılı olan plan ve projelerin tanıtımının yapılması, öneminin vurgulanması ve örnek uygulamaların ortaya çıkarılarak değerlendirilmesi amaçlanmakta olup yarışma ödüllendirme süreçleriyle desteklenmektedir.

 

Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü Yarışması ile;

 

  • Yerleşmelerimizdeki risklerin azaltılması ve yaşam kalitesinin artmasında önemli katkıları bulunan, uygulanmış başarılı plan ve projelerin envanterinin çıkarılması, veri tabanının oluşturulması, bilgisayar ortamında kullanıcıların erişimine ve yararlanmasına sunulması,
  • Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, üniversiteler ve özel sektör arasındaki ortaklıkları geliştiren, bu uygulamalarda pozitif süreçleri işleten idareleri, yöneticileri, plancıları, tasarımcıları, uzmanları ve uygulayıcıları teşvik etmek,
  • Türkiye`nin kentsel planlama, kentsel tasarım, şehircilik ve kentsel yaşam deneyimine yeni bir bakış açısı kazandırmak ve böylece meslek alanımızda yeni bir birikim oluşturmak amaçlanmaktadır.

 

Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü Yarışması; çeşitli ölçek ve kapsamda bölgesel planlama, kentsel planlama, kentsel tasarım, kentsel koruma, doğal varlıkların ve kültürel mirasın korunması, kentsel yenileme, kentsel dönüşüm, sağlıklaştırma, kentsel ulaşım (toplu taşım, trafik sakinleştirme, yayalaştırma, doğal varlıkların ve kültürel mirasın korunması vb.) gibi mekânsal konular ile şeffaf yönetim, katılımcılık, kentsel ekonomik kalkınma ve istihdamın geliştirilmesi, yoksulluk ve yoksunluğun azaltılması, dezavantajlıların kentsel yaşama katılması, toplumsal ve kentsel bütünleşme ve yaşam kalitesinin artırılması gibi sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde başarılı olan plan ve projeler hazırlayan / hazırlatan ve uygulamaya koyan merkezi ve yerel yönetimlere, özel sektöre, akademik kurumlara ve sivil toplum kuruluşlarına açık, serbest, ulusal ve tek kademeli bir yarışmadır.

 

 

Yarışma Takvimi

Yarışma, şartname ve diğer dokümanların kurum ve kuruluşlara gönderilmesi ile başlar ve projelerin son teslim edileceği tarihte sona erer.

Son soru sorma tarihi: 04.08.2023

Soruların e-posta aracılığıyla yanıtlanması için son tarih : 11.08.2023

Projelerin son teslim tarihi ve saati : 12.09.2023/ Saat: 18:00**

Jürinin değerlendirme için toplanacağı tarih: Ekim ayı içerisinde*

Yarışma sonucu ilan tarihi: Ekim ayı içerisinde*

 

* Olası tarih değişiklikleri Oda web sayfasında ilan edilecektir.

**Güncellenmiştir. 

Jüri Üyeleri

Asli Jüri Üyeleri

·         Ahmet Kaya

·         Çiğdem Ünal

·         Esra Oğuz

·         İrem Büyükcivelek

·         Ömer Kıral

·         Pınar Çobanyılmaz

·         Serdar Nizamoğlu

·         Serhan Saner

·         Serhat Celep

Yedek Jüri Üyeleri

·         Sami Tomurcuklu

·         Sevilay Çetinkaya

Raportörler

·         Ayşecan Akşit

 

·         Deniz Alaydın

Ödüller

 Dereceye giren;

•İlk 3 projeye

"TMMOB Şehir Plancıları Odası Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü",

•5 projeye

"TMMOB Şehir Plancıları Odası Raci Bademli İyi Uygulamalar Özendirme Ödülü" verilecektir.

Jürinin, başvuran projeler arasından birine ya da birkaçına ödül verme zorunluluğu bulunmamaktadır. Jüri eşdeğer ödül verme hakkına sahiptir.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü Yarışması için düzenlenecek olan Ödül Töreninin yeri ve tarihine ilişkin bilgiler, jüri çalışmasının tamamlanmasından sonra tüm katılımcılara ayrıca bildirilecektir.

Yarışma Şartnamesi

TMMOB
Şehir Plancıları Odası

Çerez Politikası & Gizlilik Sözleşmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

"/>