Etik İlkeler Özlük Hakları
Planlama
Yıl
2013
Sayı
2013/1
Yayınlayan Birim
GENEL MERKEZ

 

İçindekiler

 

89 Numaralı Üye "Erden Eşit" Şehir Planlama Mesleğinde Kırk Yıl

Ali Vardar, Ömer H. Kıral

Turizmin Rehin Aldığı Antik Kent ve Side Antik Limanı`nın Yat Limanına Dönüşümü Üzerine

Tourism Taken Hostage in the City and the Transformation of the Ancient Habor Marina in Side

Mehmet Çubuk

Dönüşüme Gelene Kadar Konut Politikası Neye Dönüştü? Ne Yapmalı?

How Housing Policy of Turkey Has Been Converted Until Urban Transformation? And What Shall Be Done Next?

Musa Kızıltepe

DERLEME / REVIEW

Sürdürülebilir Kalkınma için Yenilenebilir Enerji

Renewable Energy for Sustainable Development

Hatice Selen Seydioğulları

ARAŞTIRMA / ARTICLES

Hazır Giyim Sektörünün Uluslararası Üretim Coğrafyasının Biçimlenme Dinamikleri ve

Bu Dinamiklerin İstanbul`a Etkileri

Dynamics That Form the Geography of International Production of Apparel Industry and

Effects of These Dynamics on Istanbul

Gülşen Pelin Olcay

Somut Olmayan Kültür Mirasının Sürdürülmesi İçin Üç Sektörlü Bir Model:

İstanbul Tarihi Kent Merkezi İçin ‘Kuyumculuk Mahallesi` Önerisi

Safeguarding the Intangible Cultural Heritage Through a Tri-sector Model:

The Jewellery Quarter in the Old City of Istanbul

Ayşe Nur Ökten, Yiğit Evren

Katılımın Yokluğunda Gezi`de Direniş

Gezi Resistance in the Absence of Participation

Ayşe Nur Ökten, Erhan Kurtarır, Tuba İnal Çekiç

 


Ekler

TMMOB
Şehir Plancıları Odası
"/>