Etik İlkeler Özlük Hakları
Planlama
Yıl
2013
Sayı
2013/3
Yayınlayan Birim
GENEL MERKEZ

Editörden..............................................................................................xi

GÖRÜŞ / VIEW Suyun Stratejik Yönetiminde Peyzaj Planlama‘nın Önemi The Strategic Importance of Water Management of Landscape Planning Küçükali UF........................................................................................................105

Validebağ‘da İnsanlar ve Doğanın Söz Hakkı Var Demirdizen E ...........................................................................................................109

ARAŞTIRMA / ARTICLES Avrupa Kent-Bölgelerinde Stratejik Mekânsal Planlama: Paralel Süreçler mi Farklılaşan Yörüngeler mi? Strategic Spatial Planning in European City-Regions: Parallel Processes or Divergent Trajectories? Allin S, Walsh C. [Çeviren] Şahin SZ ...........................................................................................................111

Karar Verme Süreçlerinin Demokratikleşmesinde Stratejik Yaklaşımın Rolü ve Örnek Uygulamalar Süreç Tasarımı, Katılım ve Eylem The Role of a Strategic Approach in the Democratization of Decision Making Processes: Process Design, Participation and Action Ataöv A ...........................................................................................................125

Çocuk İçin Daha Yaşanır Bir İstanbul İçin Öneriler: Başakşehir Kiptaş Toplu Konut ve Küçük Ayasofya Mahallesi Örneği Proposals for a More Livable Istanbul for the Child: Examples of Kiptas Basaksehir Housing Estate and Kucuk Ayasofya Neighboorhood Tandoğan O, Ergun N ............................................................................................................134

Bir Araştırma Çerçevesi: Soylulaştırma 2.0 A Research Framework: Gentrification 2.0 Kayasü S, Yetişkul E .............................................................................................147

Implications of Socio-spatial Segregation in Urban Theories Kentsel Kuramlarda Sosyo-Mekansal Ayrışmaya Dair Çıkarımlar Caner G, Bölen F ............................................................................................................153

PLANLAMA Dergisi 2013 Yılı 23. Cilt Konu ve Yazar Dizini PLANLAMA Index of Volume 23 ..........................................................................................................162

Teşekkür ...........................................................................................164


Ekler

TMMOB
Şehir Plancıları Odası
"/>