Etik İlkeler Özlük Hakları
Planlama
Yıl
2014
Sayı
2014/3
Yayınlayan Birim
GENEL MERKEZ

Editörden.................................. x

DERLEME / REVIEW Kamusal Alanlarda İmaj Çatışması: Doğal ve Yapay İmaj Olgusu Image Conflict in Public Spaces: Natural and Artificial Image Phenomena Kürkçüoğlu E........................... 125

ARAŞTIRMA / ARTICLES Electronic Government, Its Environmental and Social Effects: Case of Iran Elektronik Devletin Çevresel ve Sosyal Etkileri: İran Örneği Borna T, Sei......................... 131

The Role of Media Practices in Urban Politics: The Case of Sinpaş Altınoran Housing/Residence Project Medya Pratiklerinin Kentsel Politikadaki Rolü: Sinpaş Altınoran Konut/Rezidans Projesi Örneği Kimyon D............................................................................................................ 139

Bir Kentleşme Stratejisi Olarak Yasanın Kentsel Mekanı Dönüştürmedeki Etkisi: Ankara Örneği The Effect of Law in the Transformation of the Urban Space as an Urbanization Strategy: The Case of Ankara Bektaş Y............................................................................................................ 157

Bursa Tarihi Ticaret Merkezinde 16. Yüzyıldan Günümüze Ticari Fonksiyonların Değişimi Commercial Functions Changes of Bursa Historical City Centre in the 16th Century and Today Keleş Eriçok A .............................................................................................................. 173

İstanbul`da Suça Sürüklenen Çocukların Yaşadığı Mahallelerde Arazi Değerleri Price Value of Urban Land in Delinquents` Neighbourhood in Istanbul Altunbaş U............................................................................................................ 182

PLANLAMA Dergisi 2014 Yılı 24. Cilt Konu ve Yazar Dizini PLANLAMA Index of Volume 24........................................................................................................... 189

Teşekküler.................................................................................................. 190


Ekler

TMMOB
Şehir Plancıları Odası
"/>