Etik İlkeler Özlük Hakları
Planlama
Yıl
2016
Sayı
2016/1
Yayınlayan Birim
GENEL MERKEZ

Editörden ...................................................................................... xi

DERLEME / REVIEW Küresel-Yerel Ölçek İlişkisellği Bağlamında Devletin Yeniden Ölçeklenmesi Rescaling of the State in the Context of Global-Local Relations Tuncer A................................................................................................. 1

ARAŞTIRMALAR / ARTICLES Temel Tasarım Eğitimi: Bir Ders Planı Örneği Basic Design Education: A Course Outline Proposal Sarıoğlu Erdoğdu GP............................................ 7

 Bir Kentsel Tasarım Yarışmasının Süreç Analizi: Edirne/Selimiye Örneği ve "Tarihi Merkezde Araç Yolu" Tartışması Analysis of an Urban Design Competition: Case of Edirne/Selimiye and Discussion of Vehicular Road at a Historic Site Erten S .................................................................................................. 20

Estetik Refah Kavramı Bağlamında Ankara Esenboğa ve Konya Kent Giriş Kapılarının Değerlendirilmesi Evaluation of Ankara Esenboğa and Konya Urban Entrance Gates in the Context of Aesthetic Welfare Tekel A, Aslan S .................................................................................................. 32

Mekanın Fiziksel ve Algısal Niteliğinin Yürünebilirliğe ve Mekanda Yürümeden Duyulan Memnuniyete Etkisi: Ankara Atatürk Bulvarı Örneği Effect of Physical and Perceptual Quality on Walkability and Walkers` Satisfaction: Case Study of Atatürk Boulevard in Ankara Tekel A, Özalp Y................................................................................................ 40

Yeni Yasal Düzenlemelerle Kentsel Dönüşüm New Regulations and Urban Renewal Seydioğullar HS .................................................................................................. 51

İzmir`de Neoliberal Kentleşme Eğilimleri Kapsamında Lüks Konut Üretiminde Yeni Yaklaşımlar: Folkart Konut Projeleri New Approaches to Luxury Housing Construction in Izmir in the Context of Neoliberal Urbanization: Folkart Housing Projects Bal E, Akyol Altun D .................................................................................................. 65


Ekler

TMMOB
Şehir Plancıları Odası
"/>