TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

21 OCAK 2022 CUMA  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

GENEL MERKEZ 

 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

      SÜRELİ YAYINLAR

Sayı: 2018/2-EK KOLOKYUM   Yıl: 2018

 

 Küre-Ersizlerdere Köy Tasarım Rehberi; Süreç ve Yöntem Üzerine Bir Tartışma
Küre-Ersizlerdere Village Design Guide: A Debate on Process and Methodology
Öğdül H, Gül M, Olgun İ, Kap Yücel SD, Olgun Çalışkan Ç............................................................................................1
Rüzgar Enerjisi Çatışması: Kırsal Alanlar ve Rüzgar Enerjisi-Karaburun Deneyimi
Wind Farm Conflict: Rural Areas and Wind Energy-The Karaburun Experience
Özçam Z............................................................................................................................................................................15
Türkiye`de Özel Proje Alanı (ÖPA) Olarak Belirlenen Tarım Alanları İçin Koruma Temelli Planlama
Yaklaşımı Önerisi; Muğla Ovası Örneği
Proposal Of Conservation-Based Planning Approach For Agricultural Areas Designated As Special Project Area(ÖPA) in Turkey; Example of Mugla Plain
Yörür N, Altınörs Çırak A, Sılaydın Aydın B, İnceköse Ü, Erduran Nemutlu F, Aydın G, Atatanır L,
Yorulmaz A........................................................................................................................................................................25
Bölge Planlamada Kırsal Alanların Önemini Yeniden Keşfetmek: Yeni Bölgecilik Perspektifinde
Kuramsal Tartışmalar
Re-Thinking the Importance of Rural Areas in Regional Planning: Theoretical Discussions in the context of
New Regionalism
Karakayacı Ö.....................................................................................................................................................................42
Kırsal Mekanda Yeni Düzenleme Araçları; Köy Tasarım Şeması, Köy Tasarım Rehberi ve Eylem Projeleri
New Planning Tools in Rural Areas: Village Design Framework, Village Design Guide and Action Projects
Öğdül H, Kap Yücel SD, Öktem Ünsal B, Aksümer G...................................................................................................52
Türkiye Kentleşmesinin Çok Boyutlu Sürdürülemezliğinde Yeni Bir Yol Arayışı: Orta Ölçekli KentlerÜzerinden Kır-Kent Dayanışma AğlarıIn Search of a New Approach for Multidimensional Unsustainability of Turkey`s Urbanisation:Rural-Urban Solidarity Networks on the Basis of Medium-Sized Cities
Olgun Çalışkan Ç, Tezer A...............................................................................................................................................73
Metropoliten Planlama Ölçeğinde Yerel Bilgi Desteği:Mersin İl Çevre Düzeni Mahalle Muhtarları Araştırması ÖrneğiLocal Informatıon Support at Metropolitan Planning Scale:Case of Neighborhood Chief Research Within the Scope of Mersin Environmental
Berkmen H, Turgut S........................................................................................................................................................91
Çanakkale`de Kentsel Gelişme, Yayılma ve Kırsal Alanlarla EtkileşimInteraction with the Urban Development, Sprawl and the Rural Areas in Canakkale
Çavuş CZ, Başaran Uysal A...........................................................................................................................................105
Kırsal Mekanların Planlanmasında Peyzaj Kalitesi Kavramı: Yeşilırmak Havzası ÖrneğiThe Concept of Landscape Quality in the Planning of Rural Spaces: Yeşilırmak Basin Example
Uzun O, Müderrisoğlu H, Demir Z, Gündüz S, Kaya LG, Gültekin P.........................................................................118
Hızla Üzerine Kent Gelen Köyün, Kentleşme ile İmtihanı: UzundereThe Challenging Dilemma of the Village Between the Rural and the Urban: Case of Uzundere Village UnderPressure of Rapid Urbanization
Çilingir T, Kut Görgün E..................................................................................................................................................139

DŞG EK ÖZEL SAYISI (4972 KB)

PLANLAMA DERGİSİ YAZIM KURALLARI

 

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Adobe® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Adobe® Reader® yüklemek için

 
Copyright © 2007-2022
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.