Etik İlkeler Özlük Hakları
Planlama
Yıl
2019
Sayı
2019/1
Yayınlayan Birim
GENEL MERKEZ

 Editörden....................................................................................................................................................................... xi

DERLEME / REVIEW

Green Settlement Planning and Design: The First National and Institutional Certification Attempt for Turkey

Yeşil Yerleşme Planlaması ve Tasarımı: Türkiye`nin İlk Ulusal ve Kurumsal Sertifikasyon Girişimi

Özçevik Ö, Oğuz M, Akbulut A.....................................................................................................................................1

ARAŞTIRMALAR / ARTICLES

Türkiye`de Bölgesel Kalkınma Ajanslarının 2010-2017 Yılları Arasında İklim Değişikliğine Yönelik Faaliyetleri

Üzerine Bir İnceleme

A Review of the Climate Change Related Activities of Regional Development Agencies Between

2010-2017 in Turkey

Erbil T, Öğüt Erbil A.....................................................................................................................................................10

Konut Üretim Performansının Konuta Ekonomik Erişebilirlik Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

An Investigation of the Effects of Housing Production Performance on Housing Affordability

Aksoy Khurami E, Özdemir Sarı ÖB...........................................................................................................................23

Mekânsal Planların Çevresel Sürdürülebilirlik Performansının Belirlenmesine Yönelik CBS Aracı Geliştirilmesi

Development of a GIS Tool for the Identification of Environmental Sustainability Performance of Spatial Plans

Menteşe EY, Tezer A, Demir M...................................................................................................................................33

Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Kurumsal Kapasite Yaratmanın Önemi

The Importance of Institutional Capacity Creating in Urban Transformation Processes

Tüfekçi Y, Alkay E.........................................................................................................................................................50

Kartografik Analiz ve Rehberli Gezi Yöntemleriyle Peyzaj Değişiminin Tespiti: İzmir Selçuk Örneği

Detection of Landscape Change with Cartographic Analysis and Commented Walk Methods:

The Case of İzmir-Selçuk

Kap Yücel SD................................................................................................................................................................59


Ekler

TMMOB
Şehir Plancıları Odası

Çerez Politikası & Gizlilik Sözleşmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

"/>