Etik İlkeler Özlük Hakları

Oda Çalışma Komisyonları Yönetmeliği

 

ODA ÇALIŞMA KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ

 

AMAÇ

Madde 1 : Çalışma Komisyonları; Oda bilgi birikimini toplayıp derlemek, üyelere ve kamuoyuna iletilmesine yardımcı olmak, gelişen meslekî olguları izlemek, görüşler oluşturmak, bilimsel araştırmalar yapmak, mesleğin ulusal ve uluslararası düzeydeki çağdaş gelişmelerini izlemek, meslek içi eğitim ortamını yaratmak, üyeler arasında mesleki-sosyal dayanışma ve üyelerin ilgi duydukları konulardaki bilgi ve birikimlerini ifade etmeleri için gerekli ortamı sağlamak amacıyla kurulur.
 

ÜYELİK OLUŞUM

Madde 2: Komisyonlar; Oda Yönetim Kurulu/Şube Yönetim Kurulu tarafından kurulur. Üyeler de komisyon kurulmasını önerebilirler.

Madde 3: Komisyonlara seçilecek üyeler Oda yayın organlarında yapılacak duyuru üzerine, görev almak isteyen üyeler arasından ilgili Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir. Acil hallerde kurulacak komisyonlara duyuru yapılmaksızın üye görevlendirilebilir. Gerektiğinde Oda görevlileri de komisyonlarda görevlendirilebilirler.

Madde 4: Komisyonlar, düşünce ve çalışmalarından fayda beklenen ve üye olmayan kişilerin de komisyon çalışmalarına geçici ve sürekli katılmaları için Yönetim Kurulu‘‘na teklifte bulunabilirler.

Madde 5: Komisyonlar, çalışmalarının organizasyonu ve komisyonun Oda‘‘ya karşı yükümlülüklerini Yönetim Kurulu nezdinde yerine getirmek amacıyla sekreterya oluştururlar.

Madde 6: Komisyonlar, çalışma ve karar verme biçimini, görev dağılımını, toplantı takvimini, çalışmalara verimli kılacak biçimde kendi içinde belirler.

Madde 7: Yapılan çalışmalar, varsa alınan kararlar yazılı hale getirilir ve Yönetim Kurulu‘‘na bilgi verir.

Madde 8: Komisyonlar, Yönetim Kurullarınca yetki verilmedikçe Oda yada Şube‘‘yi temsil edemezler.

Madde 9: Komisyon toplantı ve çalışmaları tüm üyelere açıktır Üyeler görüş bildirebilirler. Fakat oy hakları yoktur.

Madde 10: Komisyonlar, Yönetim Kurulu kararı gerektiren çalışmalarla ilgili karar tasarısı ve yazıları sekreter üyeye ulaştırmak, gerekçeleri ile ilgili olarak açıklamalarda bulunmak üzere bir üyesini görevlendirirler.

Madde 11 : 10.maddede belirtilen karar tasarısı ve raporlarda, en az aşağıdaki bilgilerin bulunması gereklidir:

-Komisyonun adı,

-Toplantı sıra numarası,

-Toplantı tarih ve saati,

-Toplantıda bulunanlar,

-Görüşülen konular hakkında alınan kararlar.

Madde 12: Komisyonlar, faaliyetleri için harcama gerektiğinde, kullanım alanlarını belirtmek kaydıyla Yönetim Kurulu‘‘ndan ödenek talep edebilirler.

Madde 13: Yönetmelik 29 Şubat 1992 tarihli l7. Genel Kurul kararı ile kabul edilmiştir. Oda organlarında yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yönetmeliği Oda Yönetim Kurulu yürütür. 

TMMOB
Şehir Plancıları Odası

Çerez Politikası & Gizlilik Sözleşmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

"/>